تولید و فروش انواع محصولات شیمیایی

شرکت تولیدی و بازرگانی فاخررنگ گیتی

تولید و فروش انواع شوینده های صنعتی و مواد شیمیایی

درباره ما

این شرکت در سال 1383 به منظور جلوگیری از آثار مخرب عوامل محیطی بروی فلزات، تولیدات خود را در قالب مواد آماده سازی سطح با دو هدف کنترل خوردگی و تثبیت و مقاوم سازی پوششهای سطحی بر روی فلزات آغاز کرد

اهمیت فلز در ساختار تکنولوژی بر همگان روشن است، فلزات که از اجزای اتمی تشکیل یافته اند هر یک دارای قدرت مکانیکی ویژه هستند که میزان آن بستگی به تاثیر عوامل محیطی از جمله: درجه حرارت، رطوبت ذرات مولکولی و فشار فضای اطراف دارد. برای ثابت نگهداشتن قدرت مکانیکی فلزات (آلیاژهای آنها) بکار رفته در تاسیسات تکنولوژیک ضروریست که از تاثیر مخرب عوامل یاد شده جلوگیری بعمل آورد

ادامه مطلب